info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: Oranjevereniging

Geplaatst op 19 maart 2017

Wij Putten gaat regelmatig eropaf. Naar verenigingen, organisaties, de wijk in. Het doel daarvan is informatie te vergaren.

Ook vindt Wij Putten dat politiek niet alleen in het gemeentehuis moet plaatsvinden. Immers, raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en niet per definitie vergadertijgers. Ook wil Wij Putten graag verbinden. Een politieke partij zijn die niet alleen vlak voor de verkiezingen zichtbaar is, maar ook in de tussenliggende vier jaar toegankelijk is. Aanspreekbaar zijn, luisteren en ervaringen uit de praktijk meenemen naar het gemeentehuis.

Zweefmolen

Dit keer waren we op bezoek bij Oranjevereniging Putten. We hebben een ledenvergadering bezocht, omdat ook leden van Wij Putten lid zijn van de Oranjevereniging. Na de vergadering konden we met elkaar in gesprek. Met de Oranjevereniging met Arie Schreuder, KlaasJan Moltmaker, Trudy Schippers, Marieke Posthouwer en Petra Bronkhorst. Namens Wij Putten Evert Doppenberg, Klaas Ykema, Matine van der Haar en Arap-John Tigchelaar.

Stoevelaar

De Oranjevereniging Putten organiseert ook dit jaar met behulp van vele vrijwilligers het feest op Koningsdag in Putten. Het programma voor dit jaar werd op de ledenvergadering gepresenteerd. Dit programma wordt nog in diverse media aangekondigd en natuurlijk in het programmaboekje. Het programmaboekje, dat huis-aan-huis wordt verspreid, blijkt volgens het jaarverslag nét niet kostendekkend te zijn. Wat fijn dat lokale ondernemers de Oranjevereniging middels advertenties in het boekje steunen.
Naast advertentie-inkomsten is er ook een substantiële bijdrage van de Kringloopwinkel. De gemeente Putten subsidieert niet, maar zorgt voor schoonmaak van het plein, zelfs midden in de nacht. Vanuit de gemeente is er wel een vergoeding, ooit vastgesteld toen het feestterrein waar nu woningbouw is, bij de Klaarwaterboslaan, verkocht is aan de gemeente.

Leden
Andere inkomsten komen uit contributies van leden. Er zijn zo’n zeshonderd leden en deze brengen met een lidmaatschap van minstens tien euro per jaar ongeveer € 6.500 in het verenigingslaatje. Vanaf dit jaar krijgen de leden een direct voordeel bij de zweefmolen. Het principe ‘alles is gratis’ wordt verlaten en een ritje met de zweefmolen gaat geld kosten… Behalve voor leden, want die ontvingen al kaartjes voor deze publiekstrekker.

Organisatie
Veel inwoners denken dat de gemeente alles betaalt. Dat de gemeente ervoor zorgt dat er een pleinfeest is, de bands, beveiligers, de zweefmolen et cetera. Niets is minder waar. Hier zorgt de Oranjevereniging met dus haar zeshonderd leden voor. Het bestuur vindt het vooral erg jammer dat het ledenaantal daalt en dat veel inwoners van Putten niet door hebben dat de organisatie maar door 10 procent van de huishoudens gedragen wordt.

Koningsdag

Waardering
Elk jaar weer is er de spanning wat voor weer het gaat worden. Na twee jaren met maar matig, regenachtig weer is het ook moeilijk om de begroting rond te krijgen. In het jaar waarin alle activiteiten gestaakt werden in verband met de aanslag in 2009 in Apeldoorn heeft de vereniging zelfs fors verlies geleden. Bestuur en vrijwilligers zetten zich volop in voor een geslaagde dag en dan doet het pijn als men denkt de gemeente dit regelt. Ook het contact met de ambtenaren zou ook wel beter kunnen bij het aanvragen voor de benodigde vergunningen. Tegenwoordig zijn er zulke ingewikkelde veiligheidsplannen met zelfs daarin opgenomen `crowdmanagement’. De organisatie en de vergunningen worden volgens het bestuur gejuridiseerd.
Veiligheid staat voorop en daarin zijn alle betrokken partijen; gemeente, politie, brandweer, boa’s en Oranjevereniging het volledig eens.

Er kwamen nog veel meer onderwerpen in het gesprek naar voren. Het opknappen van het Fontanusplein, bomen in het centrum, de groep Groene Scheg, Bevrijdingsdag, de lampionnenoptocht, het vuurwerk etc.

Laat op de avond gingen we huiswaarts met de boodschap: als iedere Puttenaar maar € 1,00 per jaar zou bijdragen aan de Oranjevereniging, dan had de vereniging geen financieel probleem meer.

13112975_1011434945560470_40081423088015288_o

foto: PG Fotografie & Design