info@wijputten.nl

Nieuws

Eropaf: naar Puttensteyn

Geplaatst op 13 maart 2017

Puttensteyn is in feite één van de paradepaardjes van de zorg zoals die in Putten georganiseerd wordt.

In het kader van Eropaf hebben Wilma en ik vrijdag 3 maart een bezoek gebracht aan Puttensteyn aan de Korenlaan. We hebben afgesproken met de heer Harald Kemper.

We worden heel hartelijk ontvangen door zowel de bewoners als de heer Kemper. Het blijkt dat de bewoners zich goed hebben voorbereid op onze komst….ze hebben vragen opgesteld tijdens een zondagavondoverleg.
We gaan met een groep in de kelder van dit prachtige gebouw zitten, waar we beginnen met een voorstelrondje.
Iedereen zegt iets over zichzelf. Wilma legt uit dat ze in de gemeenteraad zit. De bewoners stellen zich voor, er is een verzorgster aanwezig, de heer Kemper zit hier namens de stichting Puttensteyn.

GebouwHarald Kemper vertelt over de geschiedenis van Puttensteyn. Het gebouw staat er sinds januari 2009. Het is ontstaan op initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Die kinderen zouden toch in Putten moeten kunnen blijven wonen en verzorgd worden…?! Door publicaties in kranten kwam er veel belangstelling voor dit project. De grond werd via Okke van der Wal verkregen van de Woningstichting.
Naast enkele grotere ontmoetingsruimtes (onder andere een mooie (sport)kelder) zijn er uiteindelijk 12 appartementen in dit gebouw gerealiseerd.

Stichting Puttensteyn huurt het pand van de Woningstichting Putten. De bewoners huren hun appartement van Stichting Puttensteyn.
Iedere bewoner betaalt de huur van zo’n appartement zelf.

Eén van de uitgangspunten is dat de bewoners zoveel mogelijk alles zelf doen….dus appartement zelf schoonhouden (onder begeleiding), afspraken maken en nakomen (elkaar daarop ook aanspreken).

In ons keldertafelgesprek vertellen de bewoners over regels (je mag komen eten in de grote ruimte, maar dan wel precies om 18.00u…je mag zelf weten hoe laat je binnen bent/komt, maar om 23.00u is het stil…) en over problemen die ze ervaren hebben. B.v. taxivervoer is af en toe een probleem, het nakomen van afspraken door Welzorg lijkt lastig..

De zorg die nu verleend wordt is 24/7 zorg…Er is altijd een verzorgende aanwezig. Soms gaat zo’n zorgverlener mee naar het dorp of loopt in juni mee met de A4D..
De verzorging is gericht op de behoeften van de bewoners en hun ontwikkeling. (In de kelder hangt een groot vel papier met bovenaan de regel: “Ik ontwikkel mezelf”.)

Waar de ouders zich ook zorgen om maken is de papierwinkel die onlosmakelijk verbonden lijkt met het juist, tijdig en compleet aanvragen van de pgb’s. De pgb’s worden uitsluitend aangewend om de zorg te betalen. Er is nu een zorgcontract met ’s-Heerenloo afgesloten.
Binnen de kring van de ouders (die samen het bestuur van de Stichting Puttensteyn vormen) is altijd wel iemand te vinden die een uitweg weet uit de papieren doolhof.

Ik vind het opmerkelijk dat alle bewoners werk hebben, Werkt de één in de Brasserie van De Schauw, een ander werkt in de Postkamer in Nijkerk, een derde werkt als interieurverzorger op school Groevenbeek. Een van de aanwezige bewoners vertelt enthousiast over het werk op de boerderij, in de tuin en het bos, een ander geeft aan dat ze werkt op Bartimeus in Ermelo.

Rond 21.00u nemen we afscheid. Eén van de bewoners laat vol trots zijn prachtige appartement zien. Dit doet me denken aan een opmerking van Harald Kemper: Puttensteyn is in feite één van de paradepaardjes van de zorg zoals die in Putten georganiseerd wordt.

Klaas Ykema