info@wijputten.nl

Nieuws

De Loes van Overeemstraat

Geplaatst op 15 november 2015

In de commissie Samenleving heeft het college het voorstel gedaan om bij de herontwikkeling van de locatie Da Costa een straat te vernoemen naar Klaas Friso. Nu was dat voor ons niet iets om lang over na te denken, want de heer Friso heeft een betekenisvolle rol gehad in Putten.

putten kroniekHij was medeoprichter van het Puttens Historisch Genootschap en van de Stichting Oktober 44 en ook heeft hij vele boeken geschreven over het erfgoed van ons dorp.
Als niet Puttenaar (geboren in 1931 in Eibergen en overleden in 2007 in Putten) begreep hij heel goed wat de Puttense razzia heeft betekend in ons dorp en hij heeft wat betreft de nagedachtenis hieraan een grote rol gespeeld.

Al eerder hadden we ons in de fractie afgevraagd waarom er bij het bedenken van straatnamen in ons dorp zo weinig wordt gedacht aan mensen die van betekenis zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog, of misschien nog specifieker tijdens en na de razzia van oktober 1944.

Als je filmpjes van de NOS terugkijkt bij de 70-jarige herdenking, kom je bijvoorbeeld de naam van Loes van Overeem (1907-1980) tegen. kamp amersfoortZij was zuster bij het Rode Kruis en meldde zich in september 1944 bij Kamp Amersfoort en liet de SS-kampcommandant Karl Berg weten dat ze niet zou vertrekken voordat de situatie in dit kamp was verbeterd. Dit vanwege de mensonterende toestanden die daar plaatsvonden. Haar doel: voorkomen dat gevangenen, met de naderende bevrijding in zicht, zouden worden vermoord of weggevoerd naar de Duitse kampen. Na enkele weken kwam er door haar grote inzet een permanente Rode Kruispost in het kamp en lukte het haar om voedsel en medicijnen het kamp in te krijgen. Zij was een moedige vrouw, die bovendien zeer volhardend en ondernemend te werk ging. De gevangenen droegen haar op handen en noemden haar de Witte Engel.

wegvoerenToen in oktober 1944 een groep van ruim 650 mannen uit Putten het kamp binnenkwam, wist zij een medische keuring af te dwingen. Op deze manier heeft zij het voor elkaar gekregen om vijftig mannen af te laten keuren en terug naar huis te sturen. Helaas heeft zij voor de andere zeshonderd mannen niet kunnen voorkomen dat zij op transport gesteld werden naar de Duitse werkkampen. Op 19 april 1945 werd kamp Amersfoort door de SS-leiding overgedragen aan het Rode Kruis.

De betekenis die Loes van Overeem heeft gehad voor de vijftig Puttense mannen die door haar toedoen werden afgekeurd en naar huis gestuurd, staat buiten kijf. Het zou ons inziens tot een eerbetoon moeten leiden, door op zijn minst een straat naar haar te vernoemen. Zij is kinderloos gebleven, dus voor haar nageslacht hoeven wij dit niet te doen, maar ter nagedachtenis aan de vijftig mannen die teruggekomen zijn uit kamp Amersfoort zeker wel.

De fractie van Wij Putten heeft het college opgeroepen om zich te buigen over namen zoals die van Loes van Overeem. Er zijn talloze namen te halen uit onze geschiedenis, namen van mensen die van grote betekenis zijn geweest en het verdienen om genoemd te worden. Wethouder Roelof Koekkoek heeft toegezegd om bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk te onderzoeken welke namen hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.

Een dorp met zo’n groot erfgoed heeft hier al veel te lang op moeten wachten en we zijn dit verplicht aan de volgende generaties. De Klaas Frisohof gaat er komen, nu de rest nog.