info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Lokale politiek

Geplaatst op 27 januari 2011

Afgelopen week heb ik met stijgende verbazing het rapport gelezen over de bestuurscultuur in het Gelderse Maasdriel. De Commissaris van de Koningin Cornielje reageerde geschokt. Op de eerste pagina van het rapport staat: “Dit politieke spel wordt gekenmerkt door een harde afreken- en vechtcultuur en wordt gedomineerd door troebele persoonlijke invullingen. De omgangsvormen zijn ruw, grof en onfatsoenlijk. Politiek gedrag staat vooral in dienst van het bereiken van politieke, niet inhoudelijke, doelen”.

In Maasdriel vraagt men geen toestemming, men vraagt vergiffenis. En zo gaat het rapport nog 40 pagina’s door.

Oplossing? De onderzoekers gaan heel ver. Wat dacht u ervan om de gemeente op te heffen? Of om een regeringscommissaris aan te stellen? De onderzoekers doen werkelijk deze suggesties. Als u het hele rapport wilt lezen: www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Files/Document/onderzoeksrapportage-BMC.pdf

Ik blijf even bij de lokale politiek. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was vorig jaar niet denderend. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) al maanden geleden een onderzoek laten verrichten. Het onderzoek heet: Lokale kiezers: lokale keuzes? www.vngmagazine.nl/nieuws/1468/‘versterk-lokaal-karakter-raadsverkiezingen

Het onderzoek komt met enkele opvallende verbetervoorstellen om de gemeenteraadsverkiezingen meer lokaal te maken. Het meest vergaande idee is om landelijke partijen niet meer aan gemeenteraadsverkiezingen te laten meedoen. Alleen lokale partijen doen dan mee aan lokale verkiezingen. Wat vindt u van zo’n gedachte?

Het rapport adviseert ook om lokale partijen meer te ondersteunen. Als laatste valt volgens de onderzoekers te denken aan grotere persoonlijke profilering van lokale politici.

Dat laatste advies snap ik wel, maar er zit toch een gevaarlijk kantje aan. Vluchten in mannetjesmakerij vanwege inhoudelijke armoede lijkt me geen goede zaak. Maasdriel laat zien wat er kan gebeuren als de inhoud uit de politiek verdwijnt en de mannetjes te veel last krijgen van hun hormonen.