info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Lokale politiek met grote P

Geplaatst op 2 oktober 2011

Eind september. Het politieke seizoen in de gemeenteraad is nog maar net begonnen. Voor de Wij Putters is het seizoen al weer 6 weken oud. Neem onze actie over de Harderwijkerstraat. Zorgvuldig voorbereid in het voorjaar, afgewogen enquêtes en vooral heel veel inhoudelijke reacties.  Zowel op de enquête die we in dorpscentrum hebben gehouden als op de andere enquête onder de aanwonenden van de Harderwijkerstraat. Dat heet burgers betrekken bij de politiek.

Natuurlijk, fietsveiligheid is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma en de verkiezingsuitslag was duidelijk. Toch is het ook goed om af en toe de mening te peilen over één specifiek onderdeel uit ons programma, dit keer de vrijliggende fietspaden aan de Harderwijkerstraat.

Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad het inspreken in de raadscommissies gewijzigd. Wij Putten was daartoe initiatiefnemer. Vroeger mocht je als burger/ondernemer aan het begin van de avond iets zeggen en dan de rest van de avond vooral wachten en je mond houden. Nu mag de inspreker direct voorafgaande aan het betreffende agendapunt inspreken. Dat is mooi, maar nog veel mooier is dat de inspreker aan het begin van de tweede termijn mag reageren op hetgeen de raadsleden en wethouder hebben gezegd.

In de raadscommissie Ruimtelijke Zaken hadden we de primeur van deze werkwijze. Dat leverde een boeiend schouwspel op, een schoolvoorbeeld van hoe een kleine ingreep kan leiden tot mooie burgerparticipatie. Insprekers met een goed verhaal, met sterke argumenten. Die in de tweede termijn inhoudelijk sterk reageerden op raadsleden en wethouders. Ik heb er in ieder geval van genoten, dat gold overigens, zo te zien, ook voor de insprekers. Daarmee doen we als raad een belangrijk stapje om de Puttenaren meer bij hun eigen bestuur te betrekken. Met kleine ingrepen belangrijke stapjes zetten, dat vind ik de kracht van besturen.

Van dat laatste nog een mooi voorbeeld. Afgelopen vrijdag bezocht de fractie van Wij Putten de eerste uitvoering in het nieuwe seizoen in Stroud. Flairck en Basily traden op. Voor diegenen die willen weten wat ze gemist hebben: op www.flairck.com staat 8 minuten uit hun optreden. Een aanstekelijk live optreden in de vernieuwde zaal, met prima licht en geluid. Gezellige, en goed verzorgde nazit. Toch ongelofelijk dat men enkele jaren geleden Stroud nog wilde slopen. Voor € 450.000,– hebben we weer een voorziening die er wezen mag. Met kleine ingrepen, mooie dingen doen.

Fietsveiligheid, inspreken in de commissie, Stroud. Drie actuele onderwerpen uit de Puttense politiek. Daar doen we het voor!