info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Arm en rijk

Geplaatst op 15 oktober 2011

Alle gemeenten hebben in de afgelopen weken hun begroting gepresenteerd. De algemene teneur: nu gaat het financieel nog wel, maar we houden ons hart vast voor de komende jaren. Het kabinet van VVD en CDA bezuinigt 18 miljard en dat beginnen we te merken. Het rijk geeft de gemeenten niet alleen minder geld, maar schuift ook nog eens rijkstaken door naar de gemeenten. Alleen het geld dat bij die rijkstaken hoort, komt niet volledig mee. Gemeenten kunnen die taken veel efficiënter uitvoeren dan het rijk, zo luidt de goedkope verklaring van premier Rutte.

De gemeenten zullen straks moeten kiezen. Of de nieuwe taken uitvoeren voor het geld dat meekomt, of er zelf geld bij lappen.

In beide gevallen is de burger het haasje. Of de burger krijgt minder dienstverlening en voorzieningen van de gemeente of de burger moet meer OZB gaan betalen. Zo mogen de arme gemeenten het  werk van het kabinet Rutte opknappen. Rutte zelf kan vriendelijke blijven glimlachen. Best wel slim.

De financiële positie van Putten is op dit moment relatief goed. Sterker nog, ondanks de crisis is de reservepositie van Putten in de afgelopen 2 jaar sterk verbeterd! En dat allemaal met minimale belastingverhoging. Eigenlijk is dat ongelofelijk goed. We verhogen de belasting alleen maar met het inflatiepercentage. De afvalstoffenheffing in Putten wordt zelfs helemaal niet verhoogd! De beloning voor goed scheidingsgedrag. Maar we moeten niet te vroeg juichen. Het kabinet van VVD en CDA is pas net begonnen met bezuinigen.

Maar de hogere reserves van de gemeente Putten hebben ook een nadelig kantje. De gemeente Putten voegt namelijk zelf, om boekhoudkundige redenen, ieder jaar 4,5% rente toe aan die reserves. Een hoog percentage, veel hoger dan bijvoorbeeld de huidige rente op de kapitaalmarkt.

Een eigen reserve van € 10 miljoen kost de Puttense gemeenschap ieder jaar nog eens € 450.000,– (dat is ongeveer 15% OZB-inkomsten). Hoe meer geld je in een reserve stopt, des te meer rente de gemeente zelf aan die reserve toerekent. Dat kan dus tot de absurde situatie leiden, dat je zoveel geld in een reserve hebt, dat je de rente niet meer kan betalen. Of, om het in huiselijke termen te zeggen, je bent zo rijk, dat je geen geld meer hebt om brood te kopen. Je bent dan rijk en arm tegelijkertijd. Dan zou je vanwege de rente de Onroerend Zaakbelasting moeten verhogen.

Wethouder Gerritsen gaf dinsdag jl. aan graag veel rente te willen betalen, want dat betekent dat Putten hoge reserves heeft. Volgt u de redenering nog? De vraag die zich opdringt is natuurlijk, welk doel dient het hebben van reserves en waarom rekenen we daar 4,5% rente aan toe. Het is wel geld van de Puttense burgers, en ook zij voelen de crisis.

Wij Putten is blij dat de reservepositie van de gemeente er weer een stuk florissanter bijstaat. Onder het vorige college was dat wel anders. Maar geld weghalen bij de burger om het op te potten bij de gemeente kent zijn grenzen.

Daarom is het volgens de fractie van Wij Putten verstandig om nog eens goed te kijken naar de hoogte van het rentepercentage dat we toerekenen aan de eigen gemeentelijke reserves.